lebka medvěda jeskynního
globulární nádoba
antropomorfní nádobka
hruškovitá nádoba
malovaný hrnec
tenkostěnný pohárek
venuše střelického typu
Hedvika - ženská plastika
křepická venuše
ženská plastika
pravěká zoomorfní plastika
kamenná sekerka
dvouuchá amfora
sekeromlat s čepcem
hlava kozla
měděná sekera
trojúhelníkovitá dýka
měděná hřivna
vlasové ozdoby
bronzový meč
zoomorfní nádoba 1
zoomorfní nádoba 2
nánožník z dutých polokoulí
kotvovitá spona
náhrdelník
hřeben
lité kování opasku