antropomorfní nádobka
hruškovitá nádoba
malovaný hrnec
tenkostěnný pohárek
venuše střelického typu
Hedvika - ženská plastika
křepická venuše
pravěká zoomorfní plastika
dvouuchá amfora
sekeromlat s čepcem
měděná sekera
trojúhelníkovitá dýka
měděná hřivna
vlasové ozdoby
bronzový meč
zoomorfní nádoba 1
zoomorfní nádoba 2
nánožník z dutých polokoulí
kotvovitá spona
náhrdelník